Posts made in July, 2012

Michelle … ma belle

Posted by on Jul 6, 2012 in Travel | 6 comments

Michelle … ma belle

มิชเชล: โอเคไปกันเถอะคะ จากนี้ไปถึงซีเก้นใช้เวลาประมาณชั่วโมงเศษๆ พีท: ขอบคุณมากครับมิชเชล ถ้าไม่ได้คุณ ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปซีเก้นเองยังไงเลยละครับ .. คือนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเดินทางต่างประเทศเลยละ มิชเชล:...

Read More

Guten Morgen … Siegen

Posted by on Jul 6, 2012 in Featured, Travel | 4 comments

Guten Morgen … Siegen

ทันทีที่เครื่องบินลงจอด ณ สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) เขาก็เริ่มนึกถึง “มิชชาอิล” ชายบาวาเรี่ยนร่างยักษ์ที่จะมารับเขาไปยังเมืองซีเก้น (Siegen) ซึ่งอยู่ห่างจากแฟรงค์เฟิร์ตไปทางเหนือไม่ไกล...

Read More

… ในน้ำ

Posted by on Jul 2, 2012 in Travel | 0 comments

… ในน้ำ

...

Read More