… ในน้ำ

Posted by

ใบไม้หนึ่งใบร่วงหล่นจากต้นโกงกาง

ใบใหญ่ลงมาลอยเหนือผิวน้ำ

ใบไม้สิบใบถูกแบคทีเรียย่อยสลายกลายเป็นสารอินทรีย์

แพลงค์ตอนพืชได้ธาตุอาหารแสงแดดส่องผ่าน

เกิดการสังเคราะห์แสงแยกร่างเป็นร้อยเป็นพัน

แพลงค์ตอนสัตว์ยื่นรยางค์คว้าแพงค์ตอนพืชเข้าปาก

ร้อยคำพันคำจนพุงโตอ้วนพีออกลูกออกหลาน

ลูกปลาว่ายผ่านอ้าปากกลืนแม่แพลงค์ตอน

ปลาน้อยร้อยตัวถูกปลากลางหนึ่งตัวกิน

ปลากลางสิบตัวถูกปลาใหญ่หนึ่งตัวกิน

ปลาใหญ่สิบตัวถูกชาวประมงจับ

ปลาใหญ่หนึ่งตัวหมายถึงหนึ่งอิ่มทั้งบ้าน

ปลาใหญ่ห้าตัวหมายถึงค่าเทอมค่ารักษาพยาบาล

ปลาใหญ่ที่เหลือคือเงินออมเผื่อไว้ใช้ในวันหน้าทุกเรื่องมีรากเหง้า ทุกอย่างมีที่มา และที่มาของเรื่องนี้อยู๋

 

 

… ในน้ำ ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

Leave a Reply