Posts by tohtei

Life is a journey :P

Posted by on Apr 28, 2020 in Video | 0 comments

Life is a journey :P

Read More

อาศรมวงศ์สนิท “วิถี” อันเรียบง่าย

Posted by on Oct 27, 2012 in Featured, Photo, Review | 0 comments

อาศรมวงศ์สนิท “วิถี” อันเรียบง่าย

“ย่างก้าวแรกที่คนเมืองอย่างผมมาถึง อาศรมวงศ์สนิท … รอยยิ้มพลันเกิดขึ้นบนใบหน้า ในทันทีทันใด” “เอ่อ …...

Read More

ธรรมปฏิบัติ .. ที่วัดหินหมากเป้ง

Posted by on Aug 21, 2012 in Featured, Photo, Travel | 2 comments

ธรรมปฏิบัติ .. ที่วัดหินหมากเป้ง

“เพราะศาสนาทุกศาสนา มิได้มีไว้ให้ถือ หากแต่มีไว้ให้ปฏิบัติ” หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี   เมื่อมีโอกาสและมีเวลาหยุดพักจากการปฏิบัติภาระกิจการงานแล้ว...

Read More

สว่าง … บะหมี่ เกี๊ยวกุ้ง ก้ามปู ความหรูริมถนน

Posted by on May 31, 2012 in Featured, Food | 4 comments

สว่าง … บะหมี่ เกี๊ยวกุ้ง ก้ามปู ความหรูริมถนน

18.00 น. ผมนั่งแทกซี่ออกจากบ้านไปยังที่นัดหมาย 18.30 น. ท้องเริ่มร้องเพราะนึกถึงเมนูที่จะไปทานในวันนี้ …. ผมไม่ได้ไปกินมานานมากกว่า 10 ปีแล้ว 19.00 น. ถึงที่นัดหมายแถวๆ รร. ซังตาครูซคอนแวนต์ ก็ขับรถต่อไปยังร้านเป้าหมาย 19.10 น....

Read More

โต๋เต๋ … บักกุ๊ตเต๋

Posted by on May 30, 2012 in Food | 1 comment

โต๋เต๋ … บักกุ๊ตเต๋

บักกุ๊ดเต๋ (Bak kut teh) (Hokkien: 肉骨茶) เป็นน้ำแกงแบบจีนที่นิยมรับประทานในมาเลเซีย สิงคโปร์ จีน ไต้หวัน และบางเมืองในประเทศเพื่อนบ้าน อย่างเช่น บาตัมในอินโดนีเซีย และอำเภอหาดใหญ่และภูเก็ตในไทย...

Read More

โต๋เต๋ – ชวนหม่ำ

Posted by on May 28, 2012 in Featured, Food, Photo | 0 comments

โต๋เต๋ – ชวนหม่ำ

อัลบั้มภาพ รวมของอร่อยๆ ยั่วน้ำลาย :P

Read More

อัลบั้มภาพ – อินเดีย

Posted by on May 27, 2012 in Photo | 0 comments

อัลบั้มภาพ – อินเดีย

Read More
Page 1 of 512345